Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

D O K U M E N T Y       C E N T R U M


 


Regulamin ZFŚS

Tabela dofinansowania do wypoczynku

Oświadczenie o wysokości pobieranych emerytur

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej

Wniosek o przyznanie dosinansowania

Statut PCKZ


Akt założycielski2001,     Akt założycielski 2004,     Uchwała z dnia 11.06.2001,

Uchwała z dnia 12.11.2001,     Uchwała z dnia 21.06.2010,     Uchwała z dnia 27.09.2004,


Certyfikat -Wózki widłowe,     Wpis do instytucji szkoleniowej,     Atest spawanie

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w dniu 16 listopda 2016 r. uzyskało z Urzędu Dozoru Technicznego Akademia UDT w Gliwicach zaświadczenia , że nasza placówka zarejestrowana została jako firma posiadająca program nauczania dla kursu
"Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowej.

 

Upoważnienie do przeprowadzania egzaminów nr 196/2014

Upoważnienie do przeprowadzania egzaminów nr 151/2015

Decyzja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Platforma Edukacyjna

MOODLE
.

CKE

© copyright PCKZ