Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

D Y D A K T Y K A Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy oferuje młodzieży szkolnej, dorosłym, podmiotom gospodarczym jednostek uspołecznionych oraz sektora prywatnego kształcenie, doskonalenie i dokształcanie w różnych formach i kierunkach zawodowych zgodnie z wymogami oraz potrzebami rynku pracy.
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy prowadzi kształcenie ustawiczne w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Pracownicy młodociani kształceni są na turnusch I, II i III stopnia według zawodów:

 • kucharz,
 • pracownik pomocniczy gastronomii,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • elektryk,
 • murarz - tynkarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • stolarz,
 • pracownik pomocniczy stolarza
 • ślusarz,
 • pracownik pomocniczy ślusarza,
 • sprzedawca,
 • tapicer,
 • lakiernik samochodowy,
 • fryzjer,
 • pracownik pomocniczy fryzjera,
 • przetwórca mięsa,
 • i inne według zapotrzebowania szkół.

    Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67. W trakcie przebywania na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników młodzież może skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w internacie Centrum przy ul. Wojska Polskiego 56 w Oleśnicy.


    Szkolenia i kursy dla uczniów i dorosłych mają na celu uzyskanie przez uczestników dodatkowych uprawnień i umiejętności.
Prowadzimy następujące kursy dla dorosłych:

 • spawanie elektryczne, gazowe metodami MAG, MIG, TIG,
 • kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej,
 • BHP - wszystkie rodzaje,
 • prace dorywcze na wysokości powyżej 1m, 3m,
 • komputer w firmie z elementami kas fiskalnych,
 • nowoczesny magazynier + kierowca wózka jezdniowego,
 • i inne wg zapotrzebowania.

    Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów (teoretyków
i praktyków). Posiadamy sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne komputery i urządzenia oraz pracownie spawalnicze, wózek elektryczny jezdniowy  i plac manewrowy. Posiadamy dużą bazę lokalową. Pod względem ilości stanowisk szkoleniowych, maszyn i urządzeń stanowimy największe warsztaty szkoleniowe branży mechanicznej i spawalniczej w województwie dolnośląskim. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem, po którym otrzymują Państwo zaświadczenie
o ukończonym kursie.
    W przypadku kursu spawalniczego uczestnik kursu otrzyma książeczkę spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie atestu wydanego dla PCKZ w Oleśnicy Nr 515/2011 oraz świadectwo spawacza wydane w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.
    Uczestnik kursu Kierowca wózka jezdniowego dodatkowo otrzymuje zezwolenie na kierowanie wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczna wymianę butli gazowej.

    Realizujemy zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży - uczniów zasadniczych szkół zawodowych i technikum - do wykonywania zawodów: technik-mechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
PCKZ organizuje i przeprowadza na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu egzaminy praktyczne w zawodach: mechanik-monter maszyn i urządzeń, stolarz.

 

 


ODZ           CKP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

CKE

© copyright PCKZ