Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO zapraszamy w godz. 7 do 15


 

D Y R E K C J A


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Wiesław Smerd

 

 

 


Z-ca Dyrektora Powiatowego Cenytrum Kształcenia Zawodowego

 

Przemysław Kotowicz


Kadra Pedagogiczna Dyrekcja Administracja Struktura Organizacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Platforma Edukacyjna

MOODLE.

CKE

© copyright PCKZ