Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

NOWE EGZAMINY ZAWODOWE


 


Deklaracja przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego dla osoby, która ukończyła KKZ - załącznik 3b

 

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.


TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
STYCZEŃ 2019

KWALIFIKACJA M.19, M.44, A.65, A.10


KWALIFIKACJA

DATA EGZAMINU

GODZINA EGZAMINU

MIEJSCE EGZAMINU

 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 

 

10.01.2019

część teoretyczna

godz.10:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala E2

 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

19.01.2019

część praktyczna

gr.1 godz.08:00
gr.2 godz.12:00
gr.3 godz.16:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala D3/A5

 

A.18 Prowadzenie sprzedaży

19.01.2019

część praktyczna

gr.1 godz.08:00
gr.2 godz.12:00
gr.3 godz.16:00

 

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala E2

 

A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

18.01.2019

część praktyczna

godz.09:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala I2

 

M.44 Organizacja
 i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i rządzeń

10.01.2019

część praktyczna

godz.12:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala D4

 


 

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 11stycznia 2017 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.: maj -lipiec 2017r.

 

załącznik - szczegółowy harmonogram

 


 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
DLA SESJI 2: MAJ-LIPIEC 2017 
DLA UCZESTNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH


 

 

 

EGZAMINY PO KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH
SESJA 1: STYCZEŃ - LUTY 2017

M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

30.01.2017

Godz. 8:00, 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3/A

31.01.2017 r.

Godz. 8:00 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3/A

M.44 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

31.01.2017 r.

Godz. 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3/A

 


 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 13 lipca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2016 r.


Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sierpień - październik 2016 r.
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.
* Kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


 

EGZAMINY PO KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH
SESJA LETNIA 2016
A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

13.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA E2

14.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA E2

M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

13.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

14.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

15.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

16.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

M.44 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

21.06.2016 r.

Godz. 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3


 

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

z dnia 4 grudnia 2015r

 

 

KOMUNIKATY DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r.

Załącznik1

Załącznik2

 


 

 

 

EGZAMINY PO KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Kwalifikacja

Część pisemna egzaminu

Miejsce egzaminu

A.65 - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

14.01.2016
GODZINA 14:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA E1

A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY
M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Kwalifikacja

Część praktyczna egzaminu

Miejsce egzaminu

A.18 - PROWADZENIE SPRZEDAŻY

20.01.2016 GODZINA 8:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA E2

A.18- PROWADZENIE SPRZEDAŻY

20.01.2016 GODZINA 12:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA E1

A.65- ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

20.01.2016 GODZINA 9:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA D4

M.17 -MONTAŻ
I OBSŁUGA MASZYN
I URZĄDZEŃ

20.01.2016 GODZINA 8:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA A2

 

 

 

Terminy Egzaminów

Kwalifikacja
Część Pisemna Egzaminu
Miejsce Egzaminu / Sala
Część Praktyczna
Miejsce Egzaminu /Sala
A18 - Prowadzenie sprzedaży

16.06.2014 godz. 10:00

ZSP Bierutów sala nr 14

18.06.2014 zmiana 1 godz.08:00

18.06.2014 zmiana 2 godz. 12:00

ZSP Bierutów/ sala nr 17
A65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danini publicznych

16.06.2014 godz. 14:00

.ZSP Syców sala nr 1
18.06.2014 zmiana 3 godz. 16:00
ZSP Syców/ sala nr 26

 


Procedura Postępowania przed i w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zaodowe w kwalifikacji A18 - Prowadzenie sprzedzaży oraz A65- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 


Informacje dla zdających - OKE Wrocław


Zespoły Nadzorujące

- Część ustna

- Część pisemna


 

Informatory o Egzaminie Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie

 

- Technik Rachunkowości

- Dietetyk

- Technik Handlowiec

- Sprzedawca

- Technik Księgarstwa

- Technik Ekonomista

- Technik Mechnik

- Operator Obrabiarek Skrawających

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Platforma Edukacyjna

MOODLE
.

CKE

© copyright PCKZ