Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

OFERTA


   

                     

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
NOWY ZAWÓD - NOWE MOŻLIWOŚCI
BEZPŁATNA NAUKA NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH (KKZ)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy
ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017

Kierunki kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych
-KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ):


Lp.

Nazwa zawodu (KKZ)

Kwalifikacja

Data rozpoczęcia zajęć

Miejsce prowadzenia zajęć

 

1

technik rachunkowości 431103

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

17.09.2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Daszyńskiego 42 56-500 Syców

tel. 62-786-93-40

2

technik mechanik 311504

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
albo
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

24.09.2016 r.

 

23.09.2016 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica

tel. 71-314-32-85

WARUNKI PRZYJĘCIA: wypełniony formularz zgłoszeniowy
(dostępny na stronie internetowej) oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w kursie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platforma Edukacyjna

MOODLE

CKE

© copyright PCKZ