Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

PLANY ZAJĘĆ


   

                     

 

 


 

harmonogramy na rok szkolny 2016/2017

 

Harmonogram A.65 - semestr II 2017

 

HARMONO9GRAM KKZ KWALIFIKACJA M.44

HARMONOGRAM KKZ KWALIFIKACJA M.19 (semesr III)

HARMONOGRAM KKZ KWALIFIKACJA M.19

Harmonogram A.65 - I semestr

 

Harmonogram A.65 - III semestr

 


 

 

Harmonogram A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych -Zmiana Planu!!!

 

Harmonogram KKZ M19 Grupa 1

 

Harmonogram KKZ M19 Grupa 2

 

Harmonogram KKZ M44

 

Harmonogram A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platforma Edukacyjna

MOODLE

CKE

© copyright PCKZ