Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

D Y D A K T Y K A PCKZ w Oleśnicy oferuje młodzieży szkolnej, dorosłym, podmiotom gospodarczym jednostek uspołecznionych oraz sektora prywatnego kształcenie, doskonalenie i dokształcanie w różnych formach i kierunkach zawodowych zgodnie z wymogami oraz potrzebami rynku pracy.
ODDZ prowadzi teoretyczną naukę zawodów na kursach czterotygodniowych dla ponad 1000 uczniów z klas wielozawodowych. Młodzież kształcona jest na jedno, dwu i trzystopniowych kursach w takich zawodach jak:

 • kucharz małej gastronomii,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • elektryk,
 • murarz,
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • sprzedawca
 • tapicer
 • lakiernik
 • fryzjer
 • rzeźnik-wędliniarz
 • i inne.

     Kursy teoretycznego dokształcania zawodowego prowadzone są w siedzibie Ośrodka przy ulicy Wojska Polskiego 67. W tym czasie młodzież korzysta
z zakwaterowania i wyżywienia w internacie SOSW przy ulicy Wojska Polskiego 56 w Oleśnicy.
    Szkolenia i kursy dla uczniów i dorosłych mają na celu uzyskanie przez uczestników dodatkowych uprawnień i umiejętności.
Prowadzimy następujące kursy dla dorosłych:

 • spawanie elektryczne, gazowe metodami MAG, MIG, TIG,
 • kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej,
 • BHP - wszystkie rodzaje,
 • prace dorywcze na wysokości powyżej 1m, 3m,
 • komputer w firmie z elementami kas fiskalnych,
 • nowoczesny magazynier + kierowca wózka jezdniowego,
 • i inne wg zapotrzebowania.

    Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów (teoretyków
i praktyków). Posiadamy sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne komputery i urządzenia oraz pracownie spawalnicze, wózek elektryczny jezdniowy  i plac manewrowy. Posiadamy dużą bazę lokalową. Pod względem ilości stanowisk szkoleniowych, maszyn i urządzeń stanowimy największe warsztaty szkoleniowe branży mechanicznej i spawalniczej w województwie dolnośląskim. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem, po którym otrzymują Państwo zaświadczenie
o ukończonym kursie.
    W przypadku kursu spawalniczego uczestnik kursu otrzyma książeczkę spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie atestu wydanego dla PCKZ w Oleśnicy Nr 515/2011 oraz świadectwo spawacza wydane w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.
    Uczestnik kursu Kierowca wózka jezdniowego dodatkowo otrzymuje zezwolenie na kierowanie wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczna wymianę butli gazowej.

    Realizujemy zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży - uczniów zasadniczych szkół zawodowych i technikum - do wykonywania zawodów: technik-mechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
PCKZ organizuje i przeprowadza na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu egzaminy praktyczne w zawodach: mechanik-monter maszyn i urządzeń, stolarz.

 

 


ODZ           CKP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

CKE

© copyright PCKZ