\

 

 

Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

KURSY KWALIFIKACYJNE


KWALIFIKACJE w KAŻDYM ZAWODZIE   

                     

 

 

 

NOWY ZAWÓD - NOWE MOŹLIWOŚCI !

 


 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

OTWIERAMY NOWY NABÓR NA KURSY
Przyjdź, nie zwlekaj, złóż podanie!
Zwiększ swoje szanse na ryku pracy!

Wykaz BEZPŁATNYCH kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy od września 2017 r.  Kursy organizowane są w formie zaocznej zgodnie
z preferencjami uczestników. Wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.


Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Miejsce kursu

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych.

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych.
2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy.

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy.
3. Ocenianie ryzyka zawodowego.
4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

A.18. Prowadzenie sprzedaży.
1. Organizowanie sprzedaży.
2. Sprzedaż towarów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Plac Kościelny 2
56 - 420 Bierutów

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych.
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu.
1.Planowanie realizacji procesów transportowych.
2.Przygotowywanie ładunków do transportu.
3.Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych.
4.Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej.
5.Nadzorowanie realizacji procesów transportowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

A.36. Prowadzenie rachunkowości.
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
3. Sporządzenie sprawozdania finansowego
i przeprowadzenie analizy finansowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
1. Rozliczanie wynagrodzeń.
2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych.
3.Sporzadzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
1. Montaż maszyn i urządzeń.
2. Obsługa maszyn i urządzeń.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi metodą obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi metodą obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów.
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

 

Pobierz wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - plik

 


TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA 2.: CZERWIEC 2017

 

KWALIFIKACJA M.44, A.65

KWALIFIKACJA

DATA EGZAMINU

GODZINA EGZAMINU

MIEJSCE EGZAMINU

 

M.44
Organizacja
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

20.06.2017

część teoretyczna

godz.12:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

 

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

20.06.2017

część teoretyczna

godz.14:00

ZSP w Sycowie
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

 

M.44
Organizacja
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

28.06.2017

część praktyczna

godz.12:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

 

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

29.06.2017

część praktyczna

godz.15:00

ZSP w Sycowie
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

 

 

 

 


 

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 11stycznia 2017 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.: maj -lipiec 2017r.

 

załącznik - szczegółowy harmonogram

 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
DLA SESJI 2: MAJ-LIPIEC 2017 
DLA UCZESTNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

 


 

 

 

 

EGZAMINY PO KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH
SESJA 1: STYCZEŃ - LUTY 2017

M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

30.01.2017

Godz. 8:00, 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3/A

31.01.2017 r.

Godz. 8:00 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3/A

M.44 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

31.01.2017 r.

Godz. 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3/A

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA 4: październik 2016 r.

M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

4 października 2016 r.
(część praktyczna)

godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA

5 października 2016 r.
(część praktyczna)

godz. 8:00, 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA

6 października 2016 r.
(część pisemna)

godz. 10:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
NOWY ZAWÓD - NOWE MOŻLIWOŚCI
BEZPŁATNA NAUKA NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH (KKZ)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy
ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017

Kierunki kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych
-KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ):


Lp.

Nazwa zawodu (KKZ)

Kwalifikacja

Data rozpoczęcia zajęć

Miejsce prowadzenia zajęć

 

1

technik rachunkowości 431103

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

17.09.2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Daszyńskiego 42 56-500 Syców

tel. 62-786-93-40

2

technik mechanik 311504

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
albo
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

24.09.2016 r.

 

23.09.2016 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica

tel. 71-314-32-85

WARUNKI PRZYJĘCIA: wypełniony formularz zgłoszeniowy
(dostępny na stronie internetowej) oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w kursie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platforma Edukacyjna

MOODLE

CKE

© copyright PCKZ